Portal - Zabytki Architektury
Świętokorzyskie Sanktuarium
Wprowadzono: 18-08-2010|Administrator|wyświetleń:4520
grafika

Świętokorzyskie Sanktuarium

 

 

Wszystko zaczęło się kiedy w 1967 roku w parafii w Krynkach zjawił się nowy wikariusz - ks. Czesław Wala. Jego chęć dotarcia do wiernych z odległych wiosek zaowocowała powstaniem punktu katechetycznego w Kazkowie. Początkowo była to gospodarcza szopa, bez podłogi, sufitu, z dziurawym dachem, którą własnoręcznie wyremontował. Tak się zaczęło. W 1982 r. rozpoczyna się budowa kościoła. W kwietniu rozpoczęto kopanie fundamentów, a w ciągu 153 dni stanęły mury. Przy budowie pracowała cała parafia, a nawet głuchoniemi, których duszpasterzem w diecezji był ks. Wala, dobrze znający język migowy. Jeszcze przed zimą kościół został zadaszony i pokryty blachą, a 9 czerwca 1984 r. odbyło się uroczyste przeniesienie kopii obrazu Matki Boskiej Licheńskiej z kaplicy do dolnego kościoła. W następnych latach ks. Wala wykupuje od miejscowych rolników grunty rolne, na których w krótkim czasie buduje szereg nowych obiektów: dom Jana Pawła, domy pielgrzyma, hydrofornie, dom ,,Panoramy Świętokrzyskiej”, dom Męki Pańskiej, dzwonnicę, drogę krzyżową na nasypie, wyróżniającą się monumentalną Golgotą, Martyrologium Narodu Polskiego (dwunastą stacją drogi krzyżowej) z trzydziestoma kaplicami, kaplice różańcowe, grotę Matki Bożej z Lourdes, kapliczkę Piety, wioskę dla dzieci głuchoniemych z kaplicą, Oratorium nie narodzonych dzieci, hospicjum i domy dla osób starszych. Na terenie sanktuarium wciąż powstają nowe budowle.

Sanktuarium w Kałkowie jest miejscem kultu cudownego wizerunku Matki Bożej w kopii obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Został on ofiarowany przez kustosza tamtejszego sanktuarium. Kult obrazu Bolesnej Królowej Polski z Lichenia, nieznanego twórcy rozpoczął się podczas epidemii cholery na ziemiach polskich w 1852 roku. W ołtarzu kaplicy Partyzantów Armii Krajowej znajduje się też obraz Matki Bożej Bolesnej z Wykusu. Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium w Kałkowie rozpoczął się wraz z pojawieniem się obrazu Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie w 1983 roku. Co roku miejsce to odwiedza kilkaset tysięcy pielgrzymów z Polski, jak również z Litwy i Białorusi.

DOJAZD: Jadąc drogą nr 42 w kierunku Ostrowca, tuż za Stykowem, na wysokości zalewu w Brodach napotkacie pierwsze drogowskazy kierujące do sanktuarium.


 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Szukaj w portalu
zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika
 
Wprowadzono: 11-02-2011
Jarosław Basak
Ilość fotografii: 10
Narodowa Strategia Spójności
Województwo Świętokrzyskie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. świętokrzyskiego na lata 2007-2013