Portal - Zabytki Architektury
Tarłów - Kościół św. Trójcy
Wprowadzono: 18-08-2010|Administrator|wyświetleń:10119
grafika

Tarłów - Kościół św. Trójcy

 

 

Istniejący obecnie kościół św. Trójcy będący, jak twierdzą znawcy, prawdziwym arcydziełem na miarę europejską, dorównującą poziomem artystycznym nawet kościołom Rzymu, wybudował Zbigniew Oleśnicki w latach 1641-1647. Po pożarach w 1782 r. i w drugiej połowie XIX wieku kościół został odbudowany. Kościół tarłowski jest zbudowany z cegły i kamienia w stylu barokowym na planie krzyża. Stylistycznie nie jest on jednolity - jego architektura łączy elementy manierystyczne z barokowymi. Świątynia prezentuje zatem pogranicze epok. Jest pierwszą w Polsce świątynią, w fasadzie której użyto wolno stojące kolumny. Zastosowano więc rozwiązanie zwiastujące barok, którego duch jest mocno obecny, po części z uwagi na bogactwo dekoracji ściany przedniej (oprócz kolumn m.in dwie wieże i arkada zamknięta wnęką z umieszczoną w niej rzeźbiarską Trójcą Świętą). Dwie ponadnaturalnej wielkości czerwone rzeźby zdobiące fronton są co prawda autorstwa współczesnych twórców: Gustawa Hadyny i Józefa Opali to jednak stanowią dokładną replikę osiemnastowiecznych dzieł Franciszka Dwomikiewicza z Zaklikowa, które wykonane z nietrwałego materiału szybko nadszarpnął ząb czasu. Przedłużenie frontonu stanowią duże sześciokątne wieże, w których znajdują się dzwony z 1653 r. Wnętrze kościoła jest prawdziwą perłą wczesnego baroku. Od wewnątrz obiega kościół galeryjka mogąca pomieścić 300 osób. Uwagę przykuwa także bogata dekoracja stiukowa. Najpiękniejsza powstała około 1650 r. i nietknięta przetrwała do dziś. Przedstawiają taniec ze śmiercią – swoisty, osadzony w realiach epoki esej na temat znikomości ludzkiego życia. Znajduje się w bocznej kaplicy Pana Jezusa. W jednej z krypt pod tą kaplicą znajduje się kilkanaście trumien. Prawdopodobnie spoczywa tu sam fundator Zbigniew Oleśnicki. Zarówno ołtarz główny, jak i boczne pochodzą z XVII w. Ten piękny kościół łatwo dostrzec, bowiem góruje nad całą okolicą.

DOJAZD: Z Opatowa 38 km drogą nr 79 w kierunku Solca n. Wisłą. Pozycja GPS: 51 00 07 N, 21 42 52 E.


 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Szukaj w portalu
zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika
 
Wprowadzono: 11-02-2011
Jarosław Basak
Ilość fotografii: 10
Narodowa Strategia Spójności
Województwo Świętokrzyskie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. świętokrzyskiego na lata 2007-2013