Portal - Zabytki Architektury
Ćmielów - Nie Tylko Porcelana
Wprowadzono: 18-08-2010|Administrator|wyświetleń:4267
grafika

Ćmielów - Nie Tylko Porcelana

 

 

Jadąc dalej drogą nr 9 dojeżdżamy do Ćmielowa. Tuż przy drodze zwraca uwagę czystością i prostotą linii kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1326 r. W połowie w. XVI został zniszczony przez arian, restaurowany ok. połowy w. XVIII, oraz dwukrotnie w XIX wieku. We wnętrzu znajduje się późnobarokowy (ok. 1692 r.) ołtarz główny a w nim obraz łaskami słynący Matki Bożej Pocieszenia z końca wieku XVII. Dwa ołtarze boczne, poświęcono w 1768 r. W lewym obejrzeć warto krucyfiks, rzeźba włoska póź-nobarokowa z pocz. wieku XVIII na tle płaskorzeźby Jerozolimy, w prawym obrazy późnobarokowe ok. poł. XVIII w. św. Anny Samotrzeciej i Przemienienia Pańskiego. Zwraca uwagę także rokokowa ambona i chrzcielnica kamienna barokowa z I poł. XVIII w. W Ćmielowie warto również obejrzeć ruiny zamku zbudowanego w latach 1519-31 przez Krzysztofa Szydłowieckiego. Z właściwego zamku zachowały się fragmenty murów, a z przedzamcza wieża bramna połączona z budynkiem gospodarczym. Ślady bastionów zachowały się do dzisiaj, z wyjątkiem jednego, znajdującego się od strony południowo-wschodniej, który uległ całkowitemu zniszczeniu.

Na terenie powiatu ostrowieckiego warto jeszcze odwiedzić kilka innych miejsc: Rudę Kościelną i drewniany kościół oraz dwór Druckich-Lubeckich, Bałtów, gdzie znajduje się pałac należący do tej samej rodziny, dawną wieś Kaplica z późnogotycką kaplicą oraz kaplicę na Górze Witosławskiej.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Szukaj w portalu
zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika
 
Wprowadzono: 11-02-2011
Jarosław Basak
Ilość fotografii: 10
Narodowa Strategia Spójności
Województwo Świętokrzyskie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. świętokrzyskiego na lata 2007-2013