Portal - Zabytki Architektury
Kolegiata Michała Archanioła
Wprowadzono: 18-08-2010|Administrator|wyświetleń:4235
grafika

Kolegiata Michała Archanioła

 

 

2 sierpnia 1614 roku książę Janusz Ostrogski, kasztelan krakowski, kolejny właściciel Ostrowca wystawił oficjalny dokument powstania parafii. Pleban otrzymał 3,5 łana roli i łąkę. Na wzgórzu w pobliżu rzeki Kamiennej wybudował kościół. 8 sierpnia 1614 r. konsekrowano go pod wezwaniem Archanioła Uriela. Ten anioł światłości nie występował w dawnych kalendarzach i nie spotykamy go wśród wezwań osiemnastowiecznych kościołów na ziemiach Rzeczypospolitej. To niezbyt znane wezwanie, wynikające z niekompetencji fundatora, zamienione zostało w czasie powtórnej konsekracji kościoła. Kościół posiadał trzy ołtarze: główny pod wezwaniem Archanioła Uriela i dwa boczne pod wezwaniem św. Wawrzyńca i Marii Magdaleny. Ostrowiecki kościół doznał zniszczenia w czasie potopu szwedzkiego. Zniszczenia dokonały wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego. Szczegółowy opis parafii zawiera wizytacja z 1748 roku. W kościele były wówczas cztery ołtarze. Uposażenie kościoła, poza gruntami i dziesięciną, obejmowało czynsz od sumy 1500 złp. Dochód proboszcza wynosił niespełna 800 złp.

Z racji wzrastającej liczby mieszkańców Ostrowca, a tym samym wiernych parafii św. Michała zaistniała potrzeba budowy większego kościoła. Kościół zmienił wygląd w latach 1924-1938. Podniesiono go, przedłu-żono nawę główną, dobudowano nawy boczne, kaplicę pogrzebową, salę bracką, zakrystię, wzniesiono okazałą wieżę, a także trzy mniejsze nad nawą środkową i dwiema kaplicami. Stary korpus kościoła został całkowicie wtopiony w bryłę nowej świątyni. W kościele są obecnie cztery ołtarze oraz ołtarz ,,soborowy”, przy którym odprawiana jest msza. W ołtarzu głównym nad tabernakulum jest duży obraz Matki Bożej Często- chowskiej, zasłaniany przez obraz Matki Bożej Różańcowej, w szczycie ołtarza znajduje się obraz patrona parafii św. Michała Archanioła.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Szukaj w portalu
zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika
 
Wprowadzono: 11-02-2011
Jarosław Basak
Ilość fotografii: 10
Narodowa Strategia Spójności
Województwo Świętokrzyskie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. świętokrzyskiego na lata 2007-2013